Η Neria Estates ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και έδρα την Αθήνα.

Δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate και ειδικότερα στις αγορές και πωλήσεις ακινήτων, στην ανάπτυξη και διαχείρισή τους.

Στόχος της εταιρίας είναι η επέκτασή της στο χώρο της παραθεριστικής κατοικίας για ξένους.